Eddlewood B.C. - 12th May - 6.30 pm.
Tie
13
burnhead
v strathclyde
14
newarthill
v west end
15
murray
v wrangholm hall
16
whifflet
v calderbank
17
biggar
v holytown
18
hamilton caledonian
v coatbridge
19
douglas victoria
v stonehouse
20
carluke
v orbiston
21
baillieston
v houldsworth
22
blackwood victoria
v forth & wilsontown