Houldsworth B.C. - 26th May - 6.30 pm.
Tie
49
blantyre
v whitefield
50
burnbank hamilton
v wishaw south
51
thankerton
v eddlewood
52
west end
v wrangholm hall
53
biggar
v stonehouse
54
blackwood victoria
v quarter
55
clarkston
v whitemoss
56
garrowhill
v motherwell